Til startside Startside Gavekort

Velkommen til

Lille Rolighed

v/Marianne Skak Augsburg

Din alternative vej til et bedre velvære

Giv et gavekort til en du holder af

Marianne Skak Augsburg, Gudrun Børrensensvej 17, Ejby Strand, 4070 Kr. Hyllinge, Tlf 46 40 50 25

Nyheder Klinikken og mig Har vi det godt Behandlinger Clairvoyance Prisliste Mine Links Galleri

Åndvidenskab
Platformsclairvoyance

Clairvoyant Rådgivning

For tidsbestilling ring på tlf. 4640 5025

Her vil jeg fortælle lidt om mit arbejde med Clairvoyance, hvad der sker under Clairvoyance, hvordan jeg opfatter det der sker, samt om Clairvoyance generelt.
 

Mit arbejde med Clairvoyance.

Hvis folk ønsker at konsultere mig under fire øjne kaldes det for en "Sitting". Det kan være folk som er gået i stå i deres liv, eller sætter spørgsmålstegn ved hvorfor de står hvor de står - hvad deres "mission" har været her i livet, eller hvad den har mulighed for at blive. Jeg møder også folk der er fyldt af had og sorg, og som har svært ved at slippe det.
I nogen tilfælde har folk behov for at få en anden synsvinkel på konflikter i hverdagen, eller vedrørende arbejdssituationer - uddannelse - børn - forældre - partnere - kolleger mv.
Andre kommer for at få løst gåden om hvorfor de bliver ved med at løbe panden mod en mur, eller hvad de kan gøre mere end de allerede har gjort.

Det er alle mulige spørgsmål som folk går rundt med - mange gange for sig selv - og det er her en Clairvoyance kan bruges til at få svar. Den Clairvoyante skal intet vide på forhånd - jo mindre jeg ved om den der kommer til mig, jo bedre.

Clairvoyance er meget viseligt indrettet. Der vil aldrig være negative ting, eller forudviden om sygdom, ulykke og død. Der vil heller aldrig blive gravet gamle traumer frem der kan slå benene væk under folk. Sådanne ting "leder" jeg slet ikke efter - jeg "leder" kun efter ting der kan hjælpe det menneske der sidder over for mig.

En "Sitting" er derfor et meget privat og personligt anliggende. En ting er at jeg har tavshedspligt, en anden er at der ikke går mange splitsekunder før jeg ikke ved hvad jeg har sagt / bragt videre. Hvorfor det er sådan ved jeg ikke, men det kan derfor være en god ide at optage "Sittingen", således at man kan høre det igen og igen. Hvis du medbringer et kassettebånd, kan jeg optage "Sittingen", men du er også velkommen til at optage på din smartphone, eller medbringe andet optageudstyr.
Man kan altså ikke ringe til mig dagen efter, og forvente at få svar på spørgsmål, om hvad det lige var jeg sagde, om en eller anden ting.

Under en Clairvoyance kan der tilstøde afdøde - evt. slægtninge eller andre der har stået en nær. Grunden til at de dukker op plejer som regel at være for at give en besked, eller simpelthen bare for at bakke op omkring personen.
Nogle andre "ikke fysiske" som hjælper og viser vej er "Guider". Vi har alle en der har fulgt os igennem hele livet (skytsengel), og der er andre der blot træder til, og hjælper os i forskellige situationer. Det er ikke altid de træder frem i en "Sitting", og de kan virke mere eller mindre tydelige i deres fremtoning.

Hvor lang tid en "Sitting" varer er svært at svare på, men cirka 1-1½ time - Det er jo aldrig til at vide hvor meget vejledning mv. der er til folk.
Man skal helst være over 18-20 år, og der skal gå mellem ½-1 år imellem hver "Sitting". Vores udviklingsbane løber meget langsomt, så jeg vil først kunne se en ændring i energierne efter et stykke tid.

Tilbage til toppen

Clairvoyance generelt.

Clairvoyance er en psykisk evne - noget som mange mennesker går rundt med, uden at være klar over det. Det er med denne evne som det er med f.eks. koncentration, en evne der er "plantet" tilfældigt hos folk. Der er ikke noget Åndeligt - "nærmere gud" - ved psykiske evner, ligesom folk der har "klæbe-hjerne" ikke automatisk er hjertelige og næstekærlige !

Nu er der nok nogle der sidder og tænker, "Jamen, man kan jo træne sig op til at huske ting - at koncentrere sig". Det er også rigtigt, men nogle falder det naturligt, og de har det med sig igennem hele livet, i alle henseender, og andre formår bare ikke at få det med på alle livsområder.

Der findes 3 kategorier inden for Clairvoyance :

Clairsentience - som betyder "klar følelse", en evne til at lave Indføling på mennesker, effekter og Aura.

Clairaudience - er "klar hørelse" eller astralhørelse, evnen til at høre beskeder, ligeså tydeligt som når nogen står og taler til dem.

Clairvoyance - betyder "klar syn", og denne evne betyder at kunne se Aura og Ikke fysiske væsener - lige så tydeligt som levende.

Clairvoyance betyder således kun "klar syn", men bliver brugt i folkemunde som en samlet betegnelse for disse tre evner, hvorfor vi også kalder en seance for en "Clairvoyance" eller en "Sitting". At man har én af disse tre evner er ikke ensbetydende med at man har dem alle, men man kan have alle tre.

Clairvoyante evner kommer fra noget der hedder Chakra, som er områder der ligger i kroppen hos alle mennesker. Chakra betyder hjul på det gamle indiske sprog "Sanskrit".
Disse hjul/Chakra er energifelter, og der findes masser af dem i kroppen på alle mennesker. De 7 Chakra man taler mest om er rodchakrat - miltchakrat - solar plexuschakrat- hjertechakrat - halschakrat - pandechakrat og kronechakrat.

Clairsentience / klar følelse udspringer fra hjertechakrat.
Clairaudience / klar hørelse udspringer fra halschakrat.
Clairvoyance / klar syn udspringer fra pandechakrat.

Det sted Clairvoyante opfanger beskeder fra kaldes Auraen. Auraen er en energi der gennemtrænger hele kroppen, og som ligger som et lag uden for kroppen på mennesker og andre levende væsener.
Auraen kan deles op i tre forskellige energistrukturer.

Det Æteriske legeme - også kaldet energilegemet, ligger tættest på kroppen og svinger også inde i kroppen, helt ned i og omkring hvert eneste lille atom og celle. Det er her vi kan læse hvordan en persons helbred er.
Det Astrale legeme - også kaldet følelseslegemet, ligger uden om og på det Æteriske legeme. Det er her vi kan se hvordan følelserne har det.
Det Mentale legeme - også kaldet tankelegemet, ligger uden på de andre to. Her observerer vi om det mentale eller tankerne er i balance, eller om de evt. er forpinte og kører i ring. (Vi er ikke tankelæsere).

Det Æteriske, Astrale og Mentale legeme kaldes under ét for Aura, og det er her vi kan se fortid, nutid og fremtid.

Kort sagt vil det sige, at når en Clairvoyant skal lave en Sitting, så skruer de op for energien i hjerte-, hals- eller pandechakrat - sætter sig over for en person og "stiller ind" - og fortæller / oversætter det de føler-, hører- eller ser i Auraen.

Tilbage til toppen

For priser på behandlinger, se prisliste.

For tidsbestilling ring på tlf. 4640 5025

 

Startside ] Åndvidenskab ] Platformsclairvoyance ]

Your browser doesn’t support the object tag.